Specialverktyg

Specialverktyg

Många gånger är den bästa lösningen, användarmässigt och kostnadsmässigt, att ta fram ett specialverktyg anpassat efter din maskins beskaffenhet, materialet som ska tillverkas och de volymer som ska köras. Med ett specialverktyg går det oftast att kombinera långa gångtider med bra ytfinish.  Vi tillverkar specialverktyg med profilerande utbytbara eller fasta skär för alla på marknaden förekommande maskiner, i det utförande som vi tillsammans med våra kunder arbetar fram. Målsättningen är alltid högsta möjliga produktivitet till lägsta möjliga totala verktygskostnad.

Top